Into the Mists

Eberron Song

2 weken gaan voorbij sinds de Slag van Staal en Vlees. Iedereen doet zijn eigen ding, om de stad te helpen of geld te verdienen in die tijd. De sfeer is depressie in Olath, het doet mensen teveel denken aan de laatste oorlog.
Jax komt er achter dat de staf die ze van Karavakas’ zijn lijk had genomen de Speaker of Dreams staf is. Ook ontdekt ze dat de magic shop eigenaar niemand minder is dan Crallum, de dikke, mysterieuze tiefling.
Sigor d’Deneith roept de groep naar de Keep voor hun beloning de verdediging van de stad en het verzoek om te onderzoek waarom er enkele kinderen verdwijnen.
Dit blijkt uiteindelijk Micheal, Son of Jack zijn schuld te zijn, een vampire bard met redelijke faam in Khorvaire. Nadat zijn carriĆ©re door de Wanderers is beĆ«indigd, redden ze de kinderen en krijgen ze een passende beloning in de vorm van Micheal’s Landhuis en wat geld om het op te knappen.

Comments

rednightmare

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.