Into the Mists

I, Warforged (part 1)

Na een flashback van Krathar van vlak na de oorlog, worden de helden wakker, vastgebonden aan een paal. met wat hulp van Splug weten ze te ontsnappen en vluchten ze het bos uit richting Olath. Daar ontdekken ze dat ze een dag te laat zijn en de stad al in vuur en vlam staat; onder beleg door een leger constructs, aangevoerd door warforged. Onverschrokken stormen ze de stad in en helpen met het in veiligheid brengen van wat dorpelingen. De sessie eindigt wanneer de helden het plan van Sigor d’Deneith, een oude bekende van Krathar, steunen om de leider van de constructs uit te schakelen.

Comments

rednightmare

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.