Into the Mists

I, Warforged (part 2)

De Party sluipt door het dorp heen naar de westzijde van de Keep. Sigor d’Deneith valt de noordzijde van Keep Deneith aan, o.a. Met een explosief dat dient als et signaal voor de groep om aan te vallen. Ze verslaan de wachters bij een kleine westingang, maar verliezen een groot deel van hun support unit.
Eenmaal binnen confronteren ze Pierce, commandant van de Warforged, die met iets of iemand in een spiegel stond te praten. De spiegel is meteen vernietigt, door de overgebleven Thrane soldaat. Vervolgens wordt er gevochten met Pierce en zijn Construct bodyguards. De overwinning is uiteindelijk voor de party.
Door hun acties wordt de vijand zo’n harde klap toegediend dat ze door de Deneith Blademarks en Thrane versterkingen, zonder al te veel moeite kunnen worden opgeruimd.

Comments

rednightmare

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.