Into the Mists

In the Eye of the Necromancer

Met een beholder en een oude vriend

Voordat we het bos in konden trekken moesten we eerste opnieuw bevoorraden omdat de vluchtelingen nog steeds ons magische tentenkamp en onze magische etensverstrekker gebruikte. Hierom gingen we naar de beste tentenwinkel in de buurt: “De Handige Haring”. Olaf van Aartsen de Berg de dwerg met z’n houten poot verkocht ons mopperend meerdere tenten van hem kreeg ik (Khreij) een mooie grote gevlekte tent voor een schijntje.

Ook gingen we langs “Smokey’s Fish Store” om wat gerookte vis te ‘kopen’ van iemand die duidelijk wat te veel met zijn hoofd in de rook heeft gezeten.

Na een dag door het bos trekken, waar we telkens argwanend om ons heen keken, besluiten we een kamp op te zetten. De nacht verloopt verder zonder problemen maar het valt me de volgende dag op dat mijn tent een wat andere ‘kleur’ lijkt te hebben.

Een tijdje later vinden we de catacombe waar we op zoek naar waren. In de catacombe zijn 4 graven, van een van deze graven is de deksel af. Nadere inspectie wijst uit dat het een doorgang is naar een ondergronds gangenstelsel. We killen daar 4 slime zombies en na wat verder dwalen door het doolhof vinden we een raar lab, en nog wat verder een grote deur. Op dat moment worden we aangevallen door een gel-achtig wezen. Gelukkig was het geen Gelatanous Cube, dat zou pas echte problemen hebben opgeleverd.

We openen de grote deur en vinden daar Karalel op een altaar alweer bezig met de wereld te verkloten op een of andere manier. Hij schreeuwt ‘nu niet Rudi ik ben bezig’. Achter hem licht een verrot lijk dat later van de piraat waar we het hoofd van zochten blijkt te zijn. Karalel houd een korte speech maar voordat we hem kunnen bereiken spreekt hij een teleporteer spell uit. Blijkbaar iets te vroeg want hij probeerde daarna nog wat te grijpen en vloekte toen hij verdween.

Een beholder en een zooi skeletten maken ons daarna het leven zuur maar uiteindelijk weten we de beholder vast te haken en uit de lucht te trekken waarna we hem de laatste doodsteek gaven.

Comments

rednightmare

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.