Into the Mists

Obsessive Compulsive in a Shoe-Lace Factory

De groep gaat de dag na hun overwinning over de Vampire, Micheal, richting Keep Deneith voor een afspraak met Sigor d’Deneith, Parle Cranewing en een vreemde zwartgeklede kerel, genaamd Pross. Tijdens dit bezoek wordt er getracht alle gebeurtenissen die tot nu toe zijn waargenomen een plek te geven en er achter te komen wat de Dreaming Dark precies van plan is, met wat hulp van een machtig Artifact genaamd The Necklace of Limitless Knowledge (bijnaam Frank).
Uiteindelijk weten ze te ontcijferen dat Karalel’s Ritueel faalde omdat hij een krachtig genoemd magic item miste. Hij en Rogar waren beide in dienst van de Dreaming Dark, al dan niet wetend. Karavakos was duidelijk op zoek naar machtige informatie via Vrouwe Seheral. De aanval op Olath was om de hand te kunnen leggen op De Necklace of Limitless Knowledge en zo een nieuwe Mourning te creëeren net zoals Karalel probeerde, maar faalde. De Dreaming Dark zit dus mogelijk achter de Mourning wat zorgde voor een hevige reactie bij Sigor.
Er wordt besloten op zoek te gaan naar alle andere magische voorwerpen die mogelijk gebruikt kunnen worden om een Mourning te creëeren. “Frank” noemt naast zichzelf 5 voorwerpen, maar legt niet uit waarom net deze.

De voorwerpen zijn:
Armor of Fiery Destruction (locatie onbekend)
Scyth of Culling (locatie onbekend)
Cloak of the Damned (Lhazaar Principilities)
Sword of the Warlord (Darguun)
Gift of Tears (Mror Holds)

Comments

rednightmare

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.