Olath

Een relatief groot dorp aan de Oostgrens van Thrane. Door zijn ligging hebben de bewoners van het dorp altijd een direct uitzicht op De Mournland, wat niet erg goed voor de sfeer is.
Keep Deneith bevind zich in het centrum, de standaard rustplaats van Sigor d’Deneith. Olath is recentelijk aangevallen door een klein leger warforged van onbekende afkomst. Er zijn mensen die geloven dat Karrnath er achter zit, maar Karrnath officials ontkennen alles.
Pack Manor ligt iets buiten de grenzen van Olath.

Olath

Into the Mists rednightmare